OGŁOSZENIE

 

Poszukuję dla polskiej firmy zajmującej się OZE terenów; grunty – działki pod organizacje fotowoltaiki o niskiej bonitacji gleb, tj.

tylko kl. VI , V i IV  o  powierzchni od minimum 2 ha i powyżej, np. 9 ha, 27 ha 63 ha itd.

Obecnie jestem jej menadżerem.

Są korzystne warunki transakcji.

W tej chwili preferowana jest dzierżawa – na okres 25 lat.

Cena dzierżawy jest zależna od jakości oferowanych gruntów – działek.

Podstawowe warunki, które są wymagane przy takich nieruchomościach:

1/. Położone poza obszarami NATURA 2000 i obszarami chronionego krajobrazu,

2/. Teren w miarę płaski, najlepiej zbliżony do kwadratu i o stoku południowym,

3/. Szerokość działki w najwęższym miejscu minimum 100 metrów,

4/. Teren nie zalesiony i nie zakrzaczony,

5/. Teren nie zalewowy i nie bagnisty,

6/. Najlepiej (nie koniecznie) nie graniczący z domostwami,

7/. Bliskość do linii średniego napięcia (SN) ; przechodzi przez działkę, obok działki lub w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest

bardzo ładna: d u ż a  –  dobrze położona > do 500 metrów.

Zainteresowane osoby, a posiadające takie działki zapraszam do kontaktu ze mną.

 

 

Kazimierz Sobolewski

Menadżer OZE ds. fotowoltaiki

e-mail:szczecinek.biuro@interia.pl

Tel. 692 551 862

Szczecinek, ul. Karlińska 11c/7

Polski przedsiębiorca z branży drzewnej poszukuje hali produkcyjnej pod wynajem na okres ok. 3 lat.

Parametry hali:

- powierzchnia min. 18 m x 10 m;

- brama wjazdową o wymiarach min. 3,5 m x 3,5 m (najlepiej na ścianie krótszej);

- wysokość hali powinna wynosić minimum 4 m;
– przyłącza wody, ogrzewania, kanalizacji, prąd 3 fazowy o min. mocy 15 kW, oraz zaplecze socjalne dla pracowników (ew. możliwość stworzenia takiego zaplecza);

- hala nie może posiadać słupów podporowych wewnątrz.

Ważne jest też aby przed obiektem był odpowiednio duży plac manewrowy dla TIRów, dojazd do obiektu drogą utwardzoną o odpowiedniej dla TIRów nośności i szerokości.

Termin nadsyłania ofert: 5 grudnia 2016 r., godz. 14.00

Oferty prosimy przesyłać na adres biznes@piaski.pl , wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu (81) 58-21-806.

 

Oferta sprzedaży nieruchomości w Bystrzejowicach Pierwszych, Obręb 0005, Gmina Piaski, powiat świdnicki, woj. lubelskie. Działki nr 131/7, 131/8 z drogą wewnętrzną 131/9, 132/2, 132/10 (Działka Bystrzejowice Pierwsze, media). *

W ofercie znajduje się nieruchomość gruntowa, o kryteriach nieruchomości inwestycyjnej. Nieruchomość składa się z 5 przylegających do siebie działek o numerach ewidencyjnych:

  • 131/7 – 6000m2,

  • 131/8 – 6000m2 wraz z drogą wewnętrzną o numerze:

  • 131/9 – 392m2,

  • 132/2 – 4600m2

  • 132/10 – 840m2 – powstała z podziału działki 132/4

Działki mają łączną powierzchnię: 17 832 m2 tj. 1,78 ha

KW:

131/7, 131/8, 131/9 – LU1I/00122067/6

132/2 – LU1I/00059371/7

132/10 – LU1S/00008241/4

Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski, położone w Bystrzejowicach Pierwszych nieruchomości o numerach ewidencyjnych 131/8, 131/9, 132/2 i 132/10 przeznaczone są pod „Obszar Usług Komercyjnych” natomiast  działka 131/7 przeznaczona jest pod usługi komercyjne (handlu detalicznego i hurtowego), obsługa komunikacyjna (stacja obsługi środków transportu z diagnostyką pojazdów) – zapis planu 1 U, KS.

Do dyspozycji pozostaje:

- Akt Notarialny stwierdzający odrębną własność opisanych gruntów,

- Księga Wieczysta gruntów,

- Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z ewidencji gruntów sporządzone dla wyżej opisanej nieruchomości.

Lokalizacja:

Nieruchomość jest usytuowana ok 100 m od drogi S12, oraz w sąsiedztwie głównej trasy E372. Znajduje się 1km od centrum Bystrzejowic, 7km od miejscowości gminnej oraz 6 km od miasta powiatowego Świdnik, a od granic administracyjnych Lublina 12 km.

Nieruchomość usytuowana jest w pobliżu skrzyżowania z lokalną asfaltową drogą gminną. Potencjał inwestycyjny podkreśla sąsiedztwo przedsiębiorstw: Grupy DBK | CTC – Dealer IVECO oraz Centrum Piekarskiego Motyl.

Na wszystkich działkach możliwe podpięcie mediów: woda, prąd, gaz, pierwsza linia zabudowy, teren płaski.

Wszystkie działki tworzą łącznie kształt lustrzanego odbicia litery L. Ustawny kształt działki (usytuowana wzdłuż drogi) i lokalizacja idealna pod inwestycje, działalność usługowo-handlową.

Oferta sprzedaży dotyczy wszystkich działek ze względu na ich sąsiadujące położenie – istnieje jednak możliwość sprzedaży pojedynczych działek.

 

* Urząd Miejski w Piaskach nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia.

 

Załączniki:

Zdjęcia

Mapa

Mapa z zaznaczonymi działkami

Zaświadczenie o przeznaczeniu działek

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów

 

 

 

Stowarzyszenie Eksporterzy RP

www.eksporterzyrp.pl

 

 

 

 

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o nowej ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Pożyczki udzielane są ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,92% w skali roku) od 10 000 zł do 100 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.

Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

Przykładowe przedsięwzięcia mogące być przedmiotem pożyczki to:

  • zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,

  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, itp.,

  • zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

  • finansowanie majątku obrotowego tj. zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

http://www.oic.lublin.pl/pozyczka-globalna_6,236.html

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Grzelak

Tel. 081 710 46 41, sylwia.grzelak@oic.lublin.pl

Monika Jung

Tel. 081 710 46 41, monika.jung@oic.lublin.pl

Ewelina Sobczyk

Tel. 081 710 46 34, ewelina.sobczyk@oic.lublin.pl