Oferta sprzedaży nieruchomości

Oferta dotyczy działki Nr 123/7 położonej w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze o pow. 1,5 ha. Działka jest ogrodzona, oświetlona, utwardzona płytami betonowymi. Na działce znajduje się budynek biurowy o pow. 72 m2, posiada instalacje NN: woda, tel, c.o. Wjazd na działkę z asfaltowej drogi powiatowej nr 2109L.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to obszar Produkcji i zaplecza Technicznego (obszar PS1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów na:

  1. zakłady produkcyjne nieuciążliwe, bazy, zaplecza techniczne budownictwa, oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych,
  2. urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa,
  3. inne bazy i zaplecza rzemiosła produkcyjnego.

Dopuszcza się nadto:

  1. lokalizację urządzeń komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. lokalizację urządzeń ograniczających skażenia środowiska,
  3. lokalizację zaplecza administracyjno-technicznego lub socjalnego dla przedsiębiorstw usług komercyjnych.

OGŁOSZENIE

 

Poszukuję dla polskiej firmy zajmującej się OZE terenów; grunty – działki pod organizacje fotowoltaiki o niskiej bonitacji gleb, tj.

tylko kl. VI , V i IV  o  powierzchni od minimum 2 ha i powyżej, np. 9 ha, 27 ha 63 ha itd.

Obecnie jestem jej menadżerem.

Są korzystne warunki transakcji.

W tej chwili preferowana jest dzierżawa – na okres 25 lat.

Cena dzierżawy jest zależna od jakości oferowanych gruntów – działek.

Podstawowe warunki, które są wymagane przy takich nieruchomościach:

1/. Położone poza obszarami NATURA 2000 i obszarami chronionego krajobrazu,

2/. Teren w miarę płaski, najlepiej zbliżony do kwadratu i o stoku południowym,

3/. Szerokość działki w najwęższym miejscu minimum 100 metrów,

4/. Teren nie zalesiony i nie zakrzaczony,

5/. Teren nie zalewowy i nie bagnisty,

6/. Najlepiej (nie koniecznie) nie graniczący z domostwami,

7/. Bliskość do linii średniego napięcia (SN) ; przechodzi przez działkę, obok działki lub w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest

bardzo ładna: d u ż a  –  dobrze położona > do 500 metrów.

Zainteresowane osoby, a posiadające takie działki zapraszam do kontaktu ze mną.

 

 

Kazimierz Sobolewski

Menadżer OZE ds. fotowoltaiki

e-mail:szczecinek.biuro@interia.pl

Tel. 692 551 862

Szczecinek, ul. Karlińska 11c/7