Tereny inwestycyjne.

Gmina Piaski dysponuje ustabilizowanym stanem w zakresie ładu przestrzennego. Podstawowym dokumentem planistycznym dla Gminy Piaski jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski zatwierdzone Uchwałą Nr XXII/172/2005 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 25 lutego 2005 r. W chwili obecnej Studium jest aktualizowane w zakresie możliwości przeznaczenia obszarów w obrębie nowo powstających węzłów drogowych trasy S17.  Jako główny cel rozwoju Gminy Piaski przyjęto osiągnięcie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju (szczególnie w aspekcie jakościowym) rozumianego jako poprawa warunków życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego. W zakresie objętym niniejszym opracowaniem wskazane zostały tereny aktywności gospodarczej wzdłuż drogi S17.

 

Komunikacja i promocja.

Gmina Piaski prowadzi działania promocyjno-informacyjne pod marką „Piaski. Tu się inwestuje! posługując się przy tym spójnym, jednolitym systemem identyfikacji wizualnej. Założeniem powstałej marki jest wykorzystanie jej do promocji obszaru oraz wszelkich przedsięwzięć o charakterze gospodarczym związanych z gminą. Marka jest promowana na targach branżowych, w trakcie kampanii informacyjnych w mediach tradycyjnych, w internecie. Gmina prowadzi działania promocyjne na rynkach krajowym i międzynarodowym. Tym samym, inwestorzy mają możliwość korzystania z przemyślanego systemu komunikacji i promocji skierowanego do przyszłych i obecnych klientów oraz partnerów biznesowych.

 

Obsługa inwestora.

Obsługa inwestora w Gminie Piaski jest zapewniona na dwóch płaszczyznach: w Centrum Obsługi Inwestora  zlokalizowanym na terenie Urzędu Gminy Piaski oraz w ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Inwestora funkcjonującego w formie portalu internetowego – Piaseckiego Portalu Przedsiębiorczości.  W Centrum Obsługi Inwestora udostępniane są dokumenty (formularze, przepisy, mapy), oferty inwestycyjne oraz nośniki identyfikacji wizualnej. Inwestorzy mają możliwość założenia w Centrum swojego dedykowanego profilu w PPP – pomoc w tym zakresie świadczy pracownik Centrum. Elektroniczny System Obsługi Inwestora to wielopłaszczyznowy portal internetowy, na który złożą się internetowy punkt obsługi inwestora, baza danych przedsiębiorców, system wizytówek przedsiębiorców, system dodawania treści, zdigitalizowane podania związane z rejestracją podmiotów gospodarczych, integracja z mediami społecznościowymi typu Facebook i Twitter, forum, edytowalne mapy terenów inwestycyjnych, baza danych terenów inwestycyjnych i lokalnych przedsiębiorców. Portal w ramach swoich funkcjonalności umożliwia przedsiębiorcom zlokalizowanym na terenie gminy utworzenie wizytówki swojej firmy w pełni zautomatyzowany sposób. Każdy ze zlokalizowanych w gminie przedsiębiorców, poprzez założenie firmy, złożenie wniosku i udzielenie pisemnej zgody na obecność w bazie danych przedsiębiorców, otrzyma domenę, której nazwą będzie skrócona nazwa firmy w obrębie domeny www.-piaski.eu. W ramach tej domeny przedsiębiorca dysponuje indywidualną wizytówką, którą może swobodnie edytować, dodawać nowe treści oraz skrzynką pocztową. Tym samym, przedsiębiorcy z terenu Gminy Piaski mają możliwość zaistnienia w internecie bez potrzeby korzystania z zewnętrznych wykonawców świadczących usługi projektowania i hostingu stron internetowych. Portal sprzyja nawiązywaniu partnerstw, tworzeniu sieci podmiotów gospodarczych oraz jest narzędziem pozyskiwania klientów i kontrahentów, poszukiwania nowych rynków zbytu.

LOGISTYKA I SPEDYCJA

Gmina Piaski z uwagi na swoje położenie dysponuje naturalnym potencjałem do rozwoju usług z zakresu logistyki, magazynowania i spedycji. Gmina Piaski położona jest w ciągu głównych powiązań komunikacyjnych krajowych i międzynarodowych.

Przez teren gminy Piaski przebiegają obecnie dwie drogi krajowe o łącznej długości 21 km, klasy GP – główne ruchu przyspieszonego: Nr 12 Granica Państwa – Łęknica – Żary – Żagań – Drożów (Droga 3) – Głogów – Wschowa – Leszno – Gostyń – Jarocin – Pleszew – Kalisz – Błaszki – Sieradz – Łask – Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opoczno – Przysucha – Radom – Zwoleń – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – Gr. Państwa oraz Nr 17 (Warszawa) Zakręt – Garwolin – Ryki – Kurów – Lublin – Piaski – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne – Granica Państwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez teren gminy Piaski będą przebiegały drogi ekspresowe klasy S, a mianowicie: S-12 relacji: A1 (Piotrków Trybunalski) – Sulejów – Radom – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – Granica Państwa (Kijów) oraz S – 17 relacji S8 (Warszawa) Zakręt – Kurów … – Piaski – Zamość – Hrebenne – gr. Państwa (Lwów).

Obecnie droga nr 12 na od granicy z gminą Świdnik do węzła Piaski Wschód zrealizowana jest jako dwujezdniowa 2,70 m z pasem dzielącym 4,0 m oraz poboczami 2×1,75 m. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi ok. 40 m. Część drogi S12 stanowi obwodnicę Piask z dwoma węzłami: Piaski Zachód i Piaski Wschód. Drogi serwisowe wzdłuż S12 są utwardzone i powiązane z siecią dróg lokalnych poprzez skrzyżowania. Na pozostałym przebiegu przez teren gminy, drogi nr 12 i nr 17 są zrealizowane jako jednojezdniowe, szer. jezdni 7,0 m, szerokość w liniach rozgraniczających 28-30,0 m.